Volgjezorg LSP

Medische gegevens op de juiste plek beschikbaar: nu belangrijker dan ooit!

27-10-2020

De krantenkoppen liegen er niet om: de druk op de zorg neemt weer toe. Een vaccin tegen COVID-19 is nog niet voorhanden. Het griepseizoen breekt echter aan en ongeveer 5 miljoen mensen met een verhoogd risico ontvangen een uitnodiging van hun huisarts voor de griepprik. Dat zijn veel mensen die in een korte periode in de huisartsenpraktijk komen.

Tijdens de coronacrisis zijn uw medische gegevens uit het huisartsdossier tijdelijk op te vragen als u met verschijnselen van corona op de huisartsenpost of spoedeisende hulp komt. Dat geeft de artsen en triagisten beter inzicht in uw medische achtergrond in deze drukke tijden. Daardoor kunnen zij u beter en sneller op de juiste manier behandelen. 

U hoeft dus niet meer uw hele verhaal te doen. En dat geeft een gerust gevoel. Als de crisis voorbij is gelden de normale regels weer. Dat betekent dat u zelf vooraf toestemming moet geven aan uw huisarts om uw gegevens te mogen delen (bij spoed). Dat kunt u nu ook al doen, zeker als u toch in de huisartsenpraktijk bent voor uw griepvaccinatie.

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met goede informatie. Informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgaanbieders weten. Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over onze gezondheid delen met elkaar via het Landelijk Schakelpunt. Maar alleen als het nodig is voor onze behandeling. En alleen als wij daar toestemming voor hebben gegeven.

Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Steeds meer huisartsenposten leveren 24/7 zorg aan patiënten met een mogelijke coronabesmetting om huisartsenpraktijken te ondersteunen en te ontlasten. Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste patiëntgegevens van de eigen huisarts, kunnen mensen sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Mensen worden vanwege de drukte soms ook door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio behandeld. Juist dan is het belangrijk dat de arts deze gegevens van de huisarts kunnen inzien.

Normale situatie

In de normale situatie kan de huisartsenpost alleen een samenvatting van uw medische gegevens van de huisarts raadplegen als u hiervoor toestemming ('opt-in') hebt gegeven bij de huisarts of via www.volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan bij hun huisarts. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt. 

Tijdelijke oplossing

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze heeft gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden. Deze maatregel wordt ook wel ‘Corona opt-in’ genoemd. 

Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie. 

U houdt de regie

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van de huisarts worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan door op www.volgjezorg.nl in te loggen met uw DigiD op de persoonlijke omgeving. Daar is zichtbaar of uw gegevens beschikbaar zijn gesteld, door wie ze geraadpleegd zijn en wanneer. 

Binnenkort de griepprik halen? Regel dan meteen uw toestemming

Gaat u binnenkort de griepprik halen? Of gaat u voor wat anders naar de huisarts? Zorg dan meteen dat uw gegevens ook in de toekomst beschikbaar zijn als u een andere zorgverlener bezoekt. Wel zo’n veilig idee. 

Ook na het beëindigen van de tijdelijke Corona opt-in is het belangrijk dat medische gegevens beschikbaar zijn. Maar dat kan alleen als u er vooraf toestemming voor heeft gegeven en de huisarts die toestemming in het systeem heeft geregistreerd. Geef dus aan de huisarts door of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens. Dat kan mondeling in de praktijk. Het kan ook schriftelijk door het invullen van een toestemmingsformulier of online via www.volgjezorg.nl

Ook toestemming geven aan apotheek

Uw huisarts heeft belangrijke medische gegevens over uw gezondheid, maar ook de gegevens van de apotheek zijn relevant voor de behandeling. De apotheek kan met andere apotheken, huisartsen en medisch specialisten delen welke medicijnen aan u verstrekt zijn. Dit kan alleen maar met uw toestemming. Ook tijdens de coronacrisis zijn alleen de medicatiegegevens beschikbaar waar u toestemming hebt gegeven (let op: dat is dus anders dan bij de huisarts). Aan iedere apotheek die informatie over u heeft, geeft u apart toestemming. Dat kan mondeling, schriftelijk via het toestemmingsformulier of via www.volgjezorg.nl. En ook hiervan is via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg te zien wie welke medicatiegegevens precies heeft opgevraagd. Zo houdt u zelf altijd alles in de gaten. 

Wilt u niet dat uw gegevens worden gedeeld?

Dan kunt u dit bij uw huisarts melden of online aangeven op volgjezorg.nl. Om in te loggen op de persoonlijke omgeving op Volgjezorg heeft u DigiD met SMS-functie of de DigiD-app nodig. Hou er wel rekening mee dat het door de drukte wat langer dan gebruikelijk kan duren voordat de huisarts uw keuze heeft verwerkt. Heeft u al eerder aangegeven dat u niet wilt dat gegevens worden gedeeld? Dan gebeurt dat ook nu niet. 

Bronnen: volgjezorg.nl en VZVZ