Stethoscoop 1

Dit doen wij

Huisartsen Gelderse Vallei is dé netwerkorganisatie voor huisartsenzorg in de regio Gelderse Vallei. Wij maken ons sterk voor de aangesloten huisartsenpraktijken.

Daarnaast houden wij ons bezig met: 

Samenwerkingsafspraken

Om goede huisartsenzorg te bieden is een goed netwerk van groot belang. Dit wordt ook wel ‘netwerkzorg’ genoemd. Daarin is het belangrijk dat het complete netwerk weet wat men aan elkaar heeft. Op regionaal niveau worden daarvoor samenwerkingsafspraken gemaakt die ondersteunend zijn aan het werk in de huisartsenpraktijk. 

Ontwikkelingen bijhouden en informeren

De huisartsenzorg is altijd in ontwikkeling. Er worden steeds beleidswijzigingen doorgevoerd. Dit geldt voor zowel de huisartsenzorg zelf als voor de vele sectoren die hiermee in verband staan. Wij houden deze ontwikkelingen bij en informeren huisartsen hierover. Ook worden er voorstellen gedaan over hoe de huisarts hier actief op kan inspelen.

Belangenbehartiging

Huisartsen worden gevraagd op allerlei thema’s en in diverse sectoren mee te praten. Hierin is het zowel voor de huisartsen zelf als voor de samenwerkingspartner belangrijk dat de standpunten duidelijk zijn en dat afspraken kunnen worden gemaakt. Wij faciliteren dit proces.