Hart 1

Chronische zorg

Wij zorgen voor de zorgprogramma’s en samenwerkingsafspraken voor diabetes type 2, COPD en CVRM-zorg (hart- en vaatziekten) in de regio Gelderse Vallei.

Wij zijn contractpartner voor de ketenzorg en maken voor de uitvoering afspraken met de zorgverzekeraars. Wij contracteren ketenpartners (zoals diëtisten en podotherapeuten) en maken met hen afspraken over de zorgverlening en onderlinge communicatie. 

De huisarts is hoofdverantwoordelijke voor de behandeling van chronische aandoeningen en verwijst als het nodig is naar deze ketenpartners en andere zorgverleners. 

Betrokken zorgverleners

Bij de ketenzorg zijn er verschillende zorgverleners betrokken met wie wij samenwerkingsafspraken maken. Naast de huisarts zijn de volgende zorgverleners betrokken bij de behandeling: 

  • Praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) en/of praktijkverpleegkundigen 
  • Praktijkassistente 
  • Medisch specialisten (longarts, cardioloog, neuroloog, vaatchirurg, oogarts en internist) 
  • Apotheker 
  • Diëtist 
  • Fysiotherapeut 
  • Podotherapeut 
  • Pedicure 
  • Laborant 

Persoonsgerichte zorg

Binnen de zorgprogramma’s werken wij vanuit onze gedachte van persoonsgerichte zorg. Het doel is om de patiënt zo goed mogelijk de regie te laten nemen over zijn/haar eigen behandeling. 

Wij voeren nieuwe werkwijzen stap voor stap in om dit te ondersteunen. We ondersteunen zorgverleners om consulten anders aan te pakken en bijvoorbeeld te praten over oplossingen in plaats van problemen. Ook zorgen we voor nieuwe vormen van hulp, zoals e-health oplossingen en leefstijlinterventies. 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene voorwaarden Ketenpartners KGV 2021 van toepassing. 

Meer informatie

Vragen over onze ketenzorgprogramma’s of interesse in samenwerking? Neem contact met ons op via ketenzorg@hagv.nl