Skelet 2

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidzorg (GGZ) in de huisartsenpraktijk wordt meestal door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) begeleid. De POH-GGZ helpt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten.

Wij richten ons op de samenwerking in de (acute) geestelijke gezondheidszorg. Dit doen wij door samenwerkingsafspraken te maken met professionals en organisaties, die werken in het sociaal domein. Dit geldt voor zowel de eerstelijnszorg (zoals: huisartsen, tandartsen en apothekers) als tweedelijnszorg (zoals: specialisten in het ziekenhuis).

Wat doet de praktijkondersteuner GGZ?

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) heeft verschillende werkzaamheden. Deze bestaan uit: 

  • Geeft ondersteuning aan zowel de patiënt als de huisarts; 
  • Biedt begeleiding; 
  • Geeft kortdurende behandelingen; 
  • Zorgt voor een doorverwijzing naar de basis, gespecialiseerde GGZ of het sociaal domein.

Kunnen patiënten snel terecht?

De zorg van de POH-GGZ is laagdrempelig en patiënten kunnen snel terecht. Het is belangrijk dat psychische hulpverlening beschikbaar is. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen Huisartsenpost Gelderse Vallei en de acute GGZ. 

Heeft u vragen en/of suggesties?

Neem contact op met Saskia Hollants via HollantsS@hagv.nl