Ouderen 1

Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen hebben een vergrote kans op gezondheidsklachten, zoals functiebeperkingen en opname of overlijden. Dit kan komen door meerdere lichamelijke, psychische of sociale problemen. Vanuit de huisartsenpraktijken kan zorg voor kwetsbare ouderen thuis aangeboden worden. Dit wordt door een praktijkondersteuner ouderen (POH-ouderen) begeleid.

Het programma ouderenzorg van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Hierbij werken we toe naar een optimale kwaliteit van leven. Het is gericht op functiebehoud en het vertragen van de achteruitgang. 

Goede zorg voor kwetsbare ouderen

De basis voor een goede zorg voor kwetsbare ouderen in onze regio is: 

  • Proactieve zorg
    De oudere patiënt hebben we in beeld in zijn of haar sociale netwerk, zodat problemen voor de toekomst beperkt kunnen worden. 
  • Persoonsgerichte zorg
    Hierbij gaat het om zorg die geboden wordt dat past bij de patiënt. Er wordt gekeken naar de leefsituatie, waarbij persoonlijke besluitvorming voorop staat. Dit wordt ook wel Advance Care Planning genoemd. 
  • Transmurale zorg
    Door samenwerking met meerdere disciplines kan de zorg, onder leiding van de huisarts of POH-ouderen, in de thuissituatie zo goed mogelijk geboden worden. 

Werkgroep ouderenzorg

Binnen HAGV bestaat een werkgroep ouderenzorg. Landelijke ontwikkelingen en regels worden besproken en de informatie wordt gegeven aan de huisartsenpraktijken. De werkgroep bestaat uit een kaderarts ouderenzorg, praktijkconsulent, praktijkmanager en POH’s-ouderen. 

Meer informatie over ouderenzorg

Neem contact op met Grietje van der Gaast via ketenzorg@hagv.nl.