Gezond eten 4

Preventie

Samen met een aantal coalitiepartners hebben wij eind 2018 het Regionaal Preventieakkoord getekend. Het doel hiervan is het bevorderen van een gezond gewicht van inwoners in de regio Gelderse Vallei.

Het Regionaal Preventieakkoord dient als leidraad met als belangrijkste thema’s: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. 

Aan de slag

Gezamenlijk gaat de coalitie aan de slag met: 

 • Het verbeteren van de samenwerking tussen relevante partijen; 
 • Het invoeren en opschalen van effectieve interventies en kennis; 
 • Voedselonderwijs voor professionals in zorg en welzijn; 
 • Het stimuleren van voedselonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs; 
 • De uitwisseling en evaluatie van nieuwe innovatieve oplossingen; 
 • De versterking van de samenwerking in de zorgketen en inzet van innovatieve oplossingen (zorgtransitie). 

Dit zijn de partijen

De samenwerking bestaat naast Huisartsen Gelderse Vallei, uit de volgende partijen: 

 • Menzis 
 • Wageningen University & Research 
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei 
 • Rabobank 
 • Alliantie Voeding in de Zorg 
 • De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) 
 • Regio Foodvalley 

Meer aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl

Deze regionale samenwerking brengt meer aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl van onze inwoners. Met het verminderen van overgewicht, verminderen wij ook het risico op chronische aandoeningen, zoals diabetes. Daarnaast helpt de samenwerking met de verschillende partijen de huidige chronische patiënten, doordat er gezamenlijk een gezondere leefomgeving wordt nagestreefd. 

Wij richten ons voornamelijk op secundaire preventie. Denk hierbij aan een goede aansluiting van leefstijlaanbod op de chronische zorg. Wij hopen hiermee te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van medische behandelingen. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over preventie contact op met Marijke ten Haaf via zorgvernieuwing@hagv.nl.