Skelet 1

Zorgvernieuwing

Wij werken al jarenlang op projectniveau samen met allerlei stakeholders en betrokken partijen in de regio. Wij hebben samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en zorgverzekeraar Menzis structureel overleg om de samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg te verbeteren vanuit de principes van Quadruple aim via de Regionale Zorgagenda (RZA).

De principes van Quadruple aim

Binnen de RZA zijn verschillende projecten geweest. Dit zijn de lopende projecten: 

  • Dermatologische spreekuur; 
  • Atriumfibrilleren (AF); 
  • Beweegspreekuur; 
  • Oogzorg; 
  • Osteoporose; 
  • Mobiel Geriatrisch Team (MBT). 

Regioplan Gelderse Vallei

Vanaf 2020 wordt er gewerkt aan een Regioplan Gelderse Vallei. Het doel is om in deze regio gezamenlijk met alle huisartsen en stakeholders/betrokken partijen (zoals het ziekenhuis, leveranciers van VVT en thuiszorg, gemeente en zorgverzekeraars) toe te werken naar duurzame meerjarenafspraken. Zorg op lange termijn moet ook op lange termijn geleverd kunnen worden. 

Naast het termijn van de samenwerking is het grote verschil met de RZA dat er juist op thema wordt samengewerkt in plaats van losse of kleinschalige projecten. 

Dermatologisch spreekuur in de huisartsenpraktijk

De dermatoloog komt in de huisartsenpraktijk om gezamenlijk het spreekuur ‘Dermatologische klachten’ te draaien. De dermatoloog schoolt de huisarts bij, zodat de huisarts daarna zelfstandig deze klachten in de praktijk kan behandelen of gerichter kan doorverwijzen. 

Atriumfibrilleren (AF)

Huisartsen hebben samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, apothekers en de trombosedienst een RTA uitgewerkt. Deze wordt vanaf januari 2020 stap voor stap uitgevoerd in onze regio. Hierdoor kunnen stabiele AF-patiënten van de tweedelijnszorg door de eerstelijnszorg worden behandeld. 

Beweegspreekuur

Dit is een spreekuur voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals: peesproblemen, spierklachten, artrose en sport-gerelateerde klachten. 

Sinds 2020 is het beweegspreekuur uitgebreid naar een tweede locatie, zodat patiënten uit Ede, Renkum, Heelsum, Wageningen en Bennekom doorgestuurd kunnen worden. Het spreekuur is laagdrempelig, dichtbij huis en kan op korte termijn. Voor de patiënt zijn er geen kosten aan verbonden; de zorg valt niet onder het eigen risico. Een gespecialiseerde huisarts kan handelingen uitvoeren waar de verwijzend huisarts soms onvoldoende expertise in heeft, zoals (echogeleide) injecties. Dit voorkomt onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. 

Lees ook: 

Project oogzorg

Huisartsen verwijzen bij licht complexe oogklachten naar een gespecialiseerde optometrist. De patiënt ontvangt op deze manier, zonder gebruik van het eigen risico, kwalitatieve goede zorg. Indien nodig verwijst de optometrist door naar de oogspecialist. Dit project is van 2019 tot halverwege 2022. Evaluatiemomenten voor zowel de patiënt als ervaringen van de betrokken professionals worden hieraan gekoppeld. 

Osteoporose

Op 1 juli 2020 wordt VIPLive ingevoerd bij huisartsenpraktijken. VIPLive is een systeem waarin meetwaardes ingevoerd kunnen worden. Na de invoering van dit systeem is een protocol osteoporose beschikbaar. Hierdoor kunnen huisartsenpraktijken die dit willen, zorg voor de patiënt naar de eerstelijnszorg halen. 

Mobiel Geriatrisch Team

Het Mobiel Geriatrisch Team (MGT) bezoekt kwetsbare ouderen in de thuissituatie, stelt een diagnose en volgt adviezen op om functionaliteit te behouden en vallen te voorkomen. Dit gebeurt samen met de huisarts. De pilot is positief geëvalueerd en besproken. 

Momenteel worden soortgelijke initiatieven in de regio onderzocht en vergeleken met het MGT. Het doel is om verbinding te leggen met deze andere initiatieven en tot een éénduidige regionale manier van werken te komen. Dit wordt uiteindelijk onderdeel van het overkoepelen van de programmalijn ouderenzorg. 

Meer informatie over zorgvernieuwing

Neem contact op met Judith van de Mast via zorgvernieuwing@hagv.nl.