Ambulance autos huisartsen

Dit vinden wij belangrijk

De houding en het gedrag van onze medewerkers wordt bepaald door wat wij belangrijk vinden: verbinding, respect en duurzaamheid.

Verbinding

Wij gaan voor samenwerking en overleg, zowel binnen als buiten de organisatie. Het begint hierbij met het groepsgevoel. In onze aanpak en handelen zijn we open en echt geïnteresseerd in de ander. Of het nu om (nieuwe) medewerkers, huisartsen, patiënten, betrokken partijen of andere samenwerkingspartners gaat. 

Wij gaan de verbinding aan om samen de beste resultaten te behalen. Onze deskundige professionals volgen de actuele ontwikkelingen. Zij weten welke invloed dit heeft op de omgeving en welke invloed dit heeft voor mensen voor wie het belangrijk is. Daarnaast zorgen wij voor goede communicatie en stemmen wij de taal af op onze doelgroepen. 

Respect

Wij tonen respect voor elkaar en voor onze (nieuwe) medewerkers, huisartsen, patiënten, betrokken partijen en andere samenwerkingspartners. Dit is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Wij hebben inlevingsvermogen en zetten ons in om het standpunt of het gevoel van de ander aan te horen. 

We staan open voor de mening van de ander, geven elkaar feedback en gaan met elkaar in gesprek. We zijn behulpzaam, zoeken samenwerkingen om tot oplossingen te komen en omarmen het feit dat verschillende visies samen een mooi geheel kunnen vormen. 

Duurzaamheid

Wij zijn een duurzame organisatie en maken bewuste keuzes op dit gebied. Onze duurzame aanpak is zowel binnen als buiten de organisatie zichtbaar. Wij gaan verstandig te werk als het gaat om de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers. Wij hebben bij het starten van nieuwe arbeidsrelaties en relaties met samenwerkingspartners aandacht voor de persoon en de organisatie. 

Wij onderhouden bestaande relaties en deze worden alleen maar sterker. Samen bewaken wij het groeiproces. Wij dragen vanuit onze deskundigheid in de (acute) huisartsenzorg bij aan duurzame keuzes rondom:  

  • Patiëntveiligheid 
  • De zorgverlening 
  • De middelen waarmee ons werk ondersteund kan worden