Reflexhamer 1

Jaarberichten

Hieronder vindt u de laatste jaarberichten van Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV). In het jaarbericht worden de ondernomen activiteiten van dat jaar beschreven.

Jaarbericht 2018

Met genoegen bieden wij u het HAGV jaarbericht 2018 aan. ‘Huisartsen Gelderse Vallei zijn we samen’ was ons thema voor 2018. 

In 2018 is met veel inzet gewerkt aan goede huisartsenzorg in de Gelderse Vallei. Dit hebben wij gerealiseerd met iedereen die diensten draaide op de huisartsenpost, onze medewerkers, betrokken huisartsen, ketenpartners en alle praktijkmedewerkers in de regio. In 2018 vierden we ons eerste lustrum. Huisartsen Gelderse Vallei heeft zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie. Op talrijke fronten werken we samen aan continuïteit van zorg, goede overdracht, ketenzorg, ouderenzorg en preventie. Huisartsen Gelderse Vallei zijn we samen!