Huisartsenpraktijken 1

Lid Patiëntenadviesraad

Woont u in de regio Gelderse Vallei, bent u geïnteresseerd in de huisartsenzorg en deelt u graag uw eigen ervaringen als patiënt voor het gemeenschappelijke belang van de patiënt? Word dan lid van de Patiëntenadviesraad!

Wij gaan een Patiëntenadviesraad (PAR) opzetten en zoeken hiervoor 7 geïnteresseerde leden. Wij willen namelijk bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in onze regio. Wij vinden het belangrijk als patiënten niet alleen bij de zorg worden betrokken, maar ook bij beleidsontwikkelingen en bedrijfsvoering binnen onze organisatie.

Wat gaat u doen?

U deelt ervaringen over hoe de eerstelijns- of acute zorg wordt toegepast. Dat kan doordat u zelf patiënt bent (geweest) of bij anderen, die dichtbij staan, het verloop hebt gezien. 

De Patiëntenadviesraad wordt dit jaar nieuw opgestart en is bedoeld om samen met patiënten uit onze regio te bespreken hoe de huisartsenzorg verbeterd kan worden vanuit het patiëntenperspectief. Eventueel volgt u scholing(en) op het gebied van inspraak en medezeggenschap.

Onderwerpen van gesprek zijn: 

 • De huisartsenzorg in de praktijk;
 • De avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenpost;
 • De zorg voor chronische ziekten (COPD, Diabetes, CVRM, GGZ en Kwetsbare ouderen).

De taken van de PAR zijn: 

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven; 
 • Monitoren en beoordelen ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en de overige beleidsterreinen; 
 • Signaalfunctie; 
 • Meedenken; 
 • Inbrengen van cliëntenperspectief bij ontwikkelingen;
 • Proactief handelen (waaronder inbreng van agendaonderwerpen).

Wie bent u?

Onderstaand leest u wat we van u verwachten:

 • U beschikt over het inlevingsvermogen om het belang van de patiënt te kennen en weet onderscheid te maken tussen individuele en gemeenschappelijke belangen;
 • U bent bekend met de huisartsenzorg, huisartsenpost of chronische ziekten, ouderenzorg en/of GGZ in de eerste lijn (als patiënt, ex-patiënt, familielid/naaste van een patiënt) of hebt binding hiermee vanuit een maatschappelijke groepering;
 • U kunt beleidsstukken lezen vanuit het patiëntenperspectief;
 • U bent tactvol en kunt ook standvastig optreden;
 • U bent kritisch, constructief en open; 
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • U bent woonachtig in de omgeving Gelderse Vallei.

Voor de samenstelling van de Patiëntenadviesraad (7 leden) wordt uitgegaan van aanvullende kennis en kwaliteiten bij de betrokken leden. Daarnaast dient de samenstelling een redelijke afspiegeling van het patiëntenbestand te zijn. Dit geldt zowel voor ervaringsdeskundigheid als voor de regio.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om het gemeenschappelijke belang van de patiënt in onze regio te behartigen;
 • Benoeming als lid op persoonlijke titel ('functioneren zonder last of ruggespraak');
 • Vacatievergoeding van € 50,00 per bijeenkomst. Dit bedrag is inclusief reiskosten. Over trainingen maken wij nadere afspraken.

Wilt u meer informatie over deze rol?

Deze werving van de patiëntenraad besteden wij uit aan Zorgbelang Inclusief. Voor informatie over deze rol kunt u daarom telefonisch contact opnemen met Marion Reinartz via 06 42 12 88 42.

Onderdeel worden van de patiëntenadviesraad?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar marionreinartz@zorgbelanginclusief.nl van ZorgBelang Inclusief. Op basis van de briefselectie volgt met een aantal kandidaten een persoonlijk gesprek. De geschikte kandidaten worden voorgedragen aan de directie van Huisartsen Gelderse Vallei.

Solliciteer direct

Optioneel
Optioneel