Online marketing h Igeo Qj S i E unsplash

Werken als waarnemer

Tegenwoordig wordt in de avond-, nacht-, en weekend (ANW) uren door huisartsen bijna overal in Nederland dienst gedaan vanuit een huisartsenpost. Een deel van die diensten wordt door gevestigd huisartsen echter niet zelf verricht: zij besteden deze uit aan waarnemers. Op de huisartsenspoedpost Gelderse Vallei werken wij ook met waarnemers.

Aanmelden via waarneembemiddeling

De waarnemend huisarts die op de huisartsenpost diensten wil draaien, meldt zich aan via Waarneembemiddeling.nl. Daar wordt gevraagd een eigen account aan te maken. Dit is kosteloos. Vervolgens kan de waarnemer via 'Werk zoeken' onze post zoeken en zich aanmelden. 

De aangeleverde gegevens en relevante informatie worden vooraf gecontroleerd door Waarneembemiddeling. Denk onder andere aan een controle op de identificatie en de BIG-status, aangevuld met een antecentenonderzoek en het gereedmaken van een toelatingsovereenkomst. Zodra deze 4 punten op orde zijn, nemen wij de aanmelding in behandeling en leggen wij contact met de waarnemer voor een inwerkmoment.

Belangrijke voorwaarden

Wij verwachten dat waarnemers minimaal 8 diensten per jaar vervullen. Dit heeft te maken met het borgen van de kwaliteit en de continuïteit op de huisartsenpost. Twee keer per jaar wordt door ons gecontroleerd hoeveel diensten een waarnemer heeft vervuld. Is dit minder dan 8 diensten over het jaar, dan wordt contact opgenomen met de waarnemer om te vragen of de samenwerking blijft bestaan.

Aan de slag

Na het afronden van het inwerkmoment (van circa 1,5 uur), accepteren wij de aanmelding op Waarneembemiddeling. Ook worden alle nodige middelen op orde gemaakt, zoals het regelen van een toegangspas en aanvragen van de inlogcodes voor onze systemen. Nadat de waarnemer dit heeft ontvangen, is het mogelijk om beschikbaarheid voor openstaande diensten door te geven.

Waarnemers mogen regiediensten uitvoeren. We vragen wel aan de waarnemers hiervoor een afgeronde training te hebben afgerond. Vervolgens wordt in overleg bepaald hoe de regiediensten worden verdeeld.

Meer informatie

Bij vragen of opmerkingen over het werken als waarnemer op de huisartsenpost, vragen wij contact op te nemen met Bionda Roskam via roskamb@hagv.nl. Zij is secretaresse op de Huisartsenpost en het eerste aanspreekpunt voor waarnemers.