Beademen 1

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een chronische ziekte, wat betekent dat het een langdurige ziekte is.

Zorgverleners

COPD-patiënten hebben daarom te maken met meerdere zorgverleners. Zij maken voor u als patiënt goede afspraken met elkaar. Deze samenwerking heet ketenzorg. Wij regelen deze vorm van zorg. 

Zorgverleners die samenwerken voor COPD-patiënten zijn: 

 • Huisarts 
 • Praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) 
 • Longarts 
 • Longverpleegkundige 
 • Apotheker 
 • Diëtist 
 • Fysiotherapeut 

Behandeling

U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw gezondheid. Als u rookt en u heeft COPD, is stoppen met roken het beste medicijn. Daarnaast kunt u door gezond te eten en regelmatig te bewegen de kans op problemen sterk verkleinen. Uw huisarts en de andere zorgverleners kunnen u hierbij ondersteunen. 

Het samenwerkingsprogramma COPD bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Afhankelijk van de ziektelast een blaastest (spirometrie); 
 • Voorlichting, adviezen en behandeling door diëtisten en soms fysiotherapeuten; 
 • Begeleiding door de huisartsenpraktijk bij het gebruik van uw medicijnen; 
 • Minimaal 1 keer per jaar controle inhalatietechniek. 

Vergoeding

Uw huisarts en de zorgverleners hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de betaling. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Uw verzekeraar kan u informatie geven als een deel van de kosten voor uw eigen rekening komt. 

Meer over COPD

Wilt u meer informatie over COPD lezen? Bijvoorbeeld over welke klachten bij deze ziekte horen of wat u zelf kunt doen? Ga dan naar Thuisarts.nl