Diabetes 1

Diabetes

Bij de ziekte diabetes type 2 is de hoeveelheid bloedsuiker (glucose) in het bloed verhoogd. Het is een chronische ziekte, wat betekent dat het een langdurige ziekte is.

Zorgverleners

Diabetespatiënten hebben daarom te maken met meerdere zorgverleners. Zij maken voor u als patiënt goede afspraken met elkaar. Deze samenwerking heet ketenzorg. Wij regelen deze vorm van zorg. 

Zorgverleners die samenwerken voor diabetespatiënten zijn: 

 • Huisarts 
 • Praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) 
 • Praktijkassistente 
 • Diabetesverpleegkundige 
 • Diëtist 
 • Fysiotherapeut 
 • Podotherapeut 
 • Pedicure 
 • Laborant 
 • Oogarts 
 • Internist 

Behandeling

Bij de behandeling van diabetes type 2 wordt er toegewerkt naar een normale bloedsuikerwaarde in het bloed. U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw gezondheid. Door niet te roken, gezond te eten en regelmatig te bewegen kunt u de kans op problemen sterk verkleinen. Uw huisarts en de andere zorgverleners kunnen u hierbij ondersteunen. 

Het samenwerkingsprogramma diabetes type 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1 tot 4 keer per jaar bloedcontrole; 
 • Minimaal 1 keer in de 3 jaar een oogcontrole; 
 • Voorlichting, adviezen en behandeling door diëtisten en podotherapeuten; 
 • Begeleiding door de huisartsenpraktijk bij het gebruik van uw medicijnen. 

Vergoeding

Uw huisarts en de zorgverleners hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de betaling. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Uw verzekeraar kan u informatie geven als een deel van de kosten voor uw eigen rekening komt. 

Meer over diabetes type 2

Wilt u meer informatie over diabetes type 2 lezen? Bijvoorbeeld over welke klachten bij deze ziekte horen of wat u zelf kunt doen? Ga dan naar Thuisarts.nl