Campagne Huisartsenpost | Echt alleen voor spoed

13-6-2019

We zien dat het voor veel patiënten niet altijd duidelijk is wanneer en met welke gezondheidsklachten ze de huisartsenpost kunnen bellen. Daarnaast blijkt uit cijfers dat het aantal contactmomenten op Huisartsenpost Gelderse Vallei toeneemt. De stijging van contacten is groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Voor de huisartsenpost is dit aanleiding om deze zomer een publiekscampagne te starten.

Toename contactmomenten

Uit cijfers blijkt dat er in 2018 76.901 contacten waren met Huisartsenpost Gelderse Vallei. Dit is een stijging van ongeveer 5000 contacten ten opzichte van 2017. De stijging is landelijk gezien groot. Er is vooral sprake van een toename aan telefonische zelfzorgadviezen en in mindere mate aan consulten op de huisartsenpost. 

Astrid Bos, manager van Huisartsenpost Gelderse Vallei: “We merken dat patiënten steeds sneller contact met de huisartsenpost opnemen. Ook als de klachten niet spoedeisend zijn. Met deze campagne willen we patiënten en hun familie bewust maken met welke gezondheidsklachten ze de huisartsenpost kunnen bellen.” Meer weten? Ga naar www.ongemakofspoed.nl.

Aandacht voor telefoonnummer, zelftriage en toestemmingsformulier

Eind 2016 is het telefoonnummer van de huisartsenpost gewijzigd. Uit metingen blijkt dat er nog steeds patiënten het oude nummer bellen. In deze campagne wordt het juiste telefoonnummer 0318 200 800 van de huisartsenpost daarom duidelijk vermeld. Ook brengen we in deze campagne de app ‘Moet ik naar de dokter’ onder de aandacht. 

Daarnaast roepen we patiënten op om het toestemmingsformulier van het Landelijk Schakelpunt via Volgjezorg.nl in te vullen. In een spoedgeval is het belangrijk dat hulpverleners uw medische gegevens kunnen inzien. Huisartsen en apotheken kunnen medische gegevens delen met andere zorgaanbieders, zoals de huisartsenpost. Uit cijfers blijkt dat ruim 3,5 miljoen Nederlanders nog geen toestemming hebben gegeven.