Pop mobiliteit

Geen gezondheidsverklaring door de eigen huisarts

28-7-2020

Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts, over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.

Bron: KNMG

De behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring afgeven over zijn of haar eigen patiënten. Zo'n geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijke arts

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, ook nog extra informatie opvragen bij andere behandelend artsen.

Weigeringsbriefje

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde 'weigeringsbriefje' opgesteld. Het weigeringsbriefje is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks, Marokkaans Arabisch en Pools. Meer weten over de KNMG standpunten en richtlijnen? Bekijk dan deze pagina

Bron: KNMG