Materiaal 4

Gezamenlijke acute verpleegkundige zorg in de nacht op 1 juni van start

22-5-2020

Op 1 juni, om 23.00 uur, gaat de gezamenlijke acute verpleegkundige zorg in de nacht van start. De samenwerkende organisaties zijn Icare, Santé Partners (STMR en Vitras), Opella, Vilente, Zorgbelang Inclusief en Huisartsen Gelderse Vallei.

Icare en Santé Partners zijn de uitvoerende organisaties. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze vorm van acute verpleegkundige nachtzorg.

Systemen inrichten

Na het ondertekenen van de intentie overeenkomst in december, is de afgelopen periode gebruikt om de systemen in te richten om deze samenwerkingsvorm mogelijk te maken. Zo kan tussen de deelnemende zorgorganisaties ook relevante klantinformatie worden uitgewisseld. Ook is met klanten die geplande zorg in de nacht kregen overleg gevoerd over de noodzaak daarvan.

Alternatieve mogelijkheden

In een gezonde kijk op de dag, is de nacht bedoeld om te rusten en te slapen. Zorgmomenten in de nacht moeten eigenlijk worden voorkomen. Met klanten is daarom gesproken over alternatieven die mogelijk zijn. Bijvoorbeeld grotere katheterzakken of beter passend incontinentiemateriaal. het heeft ertoe geleid dat de vraag naar geplande zorgmomenten is verminderd en de ongeplande acute zorgmomenten overblijven.

Auto met chauffeur

Om de verpleegkundige ook veilig te laten werken rijdt de acute verpleegkundige nachtzorg, naar voorbeeld van de huisartsen, in een auto met chauffeur van het Witte Kruis.

Regio en zorgtaken

In dit document vindt u de regio waar deze acute verpleegkundige nachtzorg wordt geleverd en in dit document vindt u de omschrijving van de zorgtaken waarvoor het acute nachtzorgteam inzetbaar is. Wij vinden het belangrijk te vermelden dat de zorg die wordt geboden in palliatief terminale situaties (de waakdienst) buiten deze samenwerking valt.

Nachtzorg beschikbaar

Door dit samenwerkingsproject kan de capaciteit van de organisaties efficiënter worden benut en kan de acute verpleegkundige nachtzorg beschikbaar blijven voor alle bewoners in de Gelderse Vallei. Dus ook voor mensen die geen zorg ontvangen van een van de zorgorganisaties.