Telefonische triage COVID-19 patiënten

23-3-2020

Dit filmpje geeft handvatten bij de telefonische triage specifiek gericht op COVID-19 patiënten.