Toestemming voor inzien van uw medische gegevens

4-9-2014

Voor het inzien van een samenvatting van uw dossier op de huisartsenpost via het LSP (Landelijk Schakelpunt) is het nodig dat u expliciet toestemming geeft aan uw huisarts, apotheker en de dienstapotheek.

Zij kunnen dan uw gegevens ter inzage beschikbaar stellen via het LSP. Binnen deze regio kan de waarnemend huisarts dan een samenvatting uit uw dossier opvragen, op het moment dat u wordt behandeld.

Wij achten het voor de kwaliteit van uw behandeling van groot belang dat er van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Als u nog geen toestemming heeft verleend aan uw huisarts kunt u: 

  • Het toestemmingsformulier ingevuld meenemen naar uw eigen huisarts of naar de huisartsenpost. De huisartsenpost zorgt dat uw huisarts het ontvangt. 
  • Online uw toestemming verlenen via www.ikgeeftoestemming.nl (met DigiD met sms)

Leest u alle informatie in de folder ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’.

N.B. Het kan zijn dat uw huisarts nog geen gebruik maakt van LSP en dat daardoor inzage in een samenvatting van uw medische gegevens niet mogelijk is, ondanks dat u toestemming heeft gegeven.